Tovary NOVOFERT

Všetky hnojivá «NOVOFERT» – 100% rozpustné vo vode, bez chlóru, obsahujú vyvážený komplex stopových prvkov: Cu, Fe, Zn, Mn, Mg, Mo v chelátovej forme, zvyšujúcej koeficient asimilácie elementov výživy na 90-95%.

Naše hnojivá majú celý rad jedinečných výhod, ktoré poskytujú bezkonkurenčnú kvalitu a našu dôveru v očakávané výsledky!

Cheláty, chelátové zlúčeniny (z lat. chela – klepeto) – komplexné organické zlúčeniny s kovmi, v ktorých atóm kovu (železo, zinok, meď, atď.), je spojený s dvoma alebo viacerými atómami organickej zlúčeniny (chelatačného činidla). Sú dobre rozpustné vo vode a absorbované rastlinami, nie sú absorbované pôdou. Po rozpade organickej  vrstvy vplyvom vonkajších faktorov a jeho reakciou s rastlinou, uvoľnený kovový ión, ktorý má voľné chemické väzby, je okamžite absorbovaný rastlinou.
Špičková kvalita. Spoločnosť využíva najmodernejšie vybavenie z USA. Riadenie  technologického procesu sa vykonáva z centrálnej konzoly, za pomoci priemyselného PC. Programové vybavenie od spoločnosti Siemens garantuje presnosť dávkovania, kvalitu produktov a eliminuje zásahy personálu.
novofert

«NOVOFERT» používa ako hlavné suroviny len produkciu najznámejších a renomovaných svetových výrobcov. Výrobcovia v niektorých krajinách účelne vytvorili a registrovali technické podmienky na výrobu špecifických tried surovín pre značku hnojív Novofert. Výrobcovia zohľadnili naše požiadavky na konečné percentuálne a stabilné zloženie hlavných makro a mikroprvkov, použitie protihrudkujúcich činidiel a ďalších prísad. To sa týka dihydrofosforečnanu amónneho, draselného a vápenatého liadku.

Tak pre výrobu značiek s fosforečnou skupinou a inými skupinami, prakticky nepoužívame fosfát močoviny, avšak používame dihydrofosforečnan amónny s obsahom P2O5 – 61- 61,4%, N -12-12,1%, zvýšeného stupňa čistoty. Dihydrofosforečnan amónny čistený netvorí žiadne toxické zlúčeniny v ovzduší, pôde a vode. Mnoho výrobcov používa dihydrofosforečnan amónny s obsahom P2O5 – 52% a nízkym stupňom čistoty, s vysokým obsahom ťažkých kovov.

Len použitie bezvodného, bezbalastného síranu horečnatého s vysokou koncentráciou živín dovoľuje získať širokú škálu zložení s obsahom horčíka. Je potrebné poznamenať, že mnohí výrobcovia používajú heptahydrát síranu horečnatého.

Novofert používa síran amónny, vznikajúci pri výrobe kaprolaktámu. Ako výsledok – úspešná korelácia účinných látok a balastu v ponúkaných zloženiach. Na trhu sa často praktizuje použitie síranu amónneho „metalurgického“ s obsahom ťažkých a niekedy aj rádioaktívnych kovov.

Všetky technologické procesy, zloženie surovín, atď., sú popísané v technickej správe poskytnutej certifikačným orgánom EÚ.

100% rozpustnosť vo vode. Hnojivá «NOVOFERT» sú použiteľné prostredníctvom kvapkového zavlažovacieho systému, metódou mimokoreňového prihnojovania (postrek) a zalievania, a tiež pri predsejbovom morení osiva. Nerozpustný zvyšok tvorí od 0,004 do 0,006%. Táto hodnota je o jeden stupeň lepšia ako u podobných hnojív od iných dodávateľov.

Poľnohospodári pri práci so značkou hnojív Novofert nie sú nútení nakupovať drahé prípravky na obnovu prevádzky kvapkových zavlažovacích systémov, vyradené z prevádzky pochybnými pseudorozpustnými hnojivami.

Sú kompatibilné s väčšinou pesticídov a herbicídov.

Náklady. Celková spotreba hnojív je od 3 do 5 kg na hektár, v závislosti na plodine.

Šetrné k životnému prostrediu. Hnojivá «NOVOFERT» prešli ekologické, toxikologické, hygienické a biologické testy v príslušných špecializovaných laboratóriách.

Zaručené výsledky. Vyvážené, vedecky podložené a laboratórne potvrdené zloženie hnojív dáva presne taký výsledok, aký potrebujete. Zodpovedáme za kvalitu produktu v každom balení!