Použitie vodorozpustných hnojív NOVOFERT NPK 13-40-13 pri ošetrovaní osiva a mimokoreňovej (tzv. listovej) výžive poľných plodín

Najefektívnejším a hospodársky najvýhodnejším spôsobom použití vodorozpustného hnojiva NOVOFERT je okrem samotnej listovej výživy rastlín výhodné ošetriť ním už samotné osivo. Zvyšuje sa tím energia klíčenia, poľná vzchádzavosť sa tak urýchli a porast bude vyrovnanejší.

Z požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na osivo, okrem čistoty, vyrovnanosti a napadnutia škodcami a chorobami, je jednou z ďalších dôležitých požiadaviek potreba zabezpečiť vysokú životaschopnosť rastlín. Semená nie sú vždy schopné nahromadiť všetky potrebné živiny, ktoré sú nevyhnutné v čase ich klíčenia. Preto sa na posilnenie klíčivosti odporúča použitie vodorozpustného hnojiva NOVOFERT už pri ich predsejbovej príprave. Hlavnými procesmi pri samotnom klíčení semien je hydrolýza zásobných proteínov, cukrov, tukov a syntéza bielkovín, lipidov a cukrov. Základnými podmienkami klíčenia semien je dostatok vody a vyhovujúca teplota. Spolu s vodou sa tak do semien privádzajú rozpustené mikroelementy, ktoré stimulujú rast klíčku a prvého korienka budúcej plodiny.

Bolo dokázané, že osivo ošetrené vodorozpustným hnojivom NOVOFERT NPK 13-40-13 s mikroelementmi má výrazne vyššiu životaschopnosť, klíčivosť, rast nadzemnej časti a koreňovej sústavy. Výrazne sa tím zvýšil prenik vody vonkajším obalom semien a nastala rýchlejšia tvorba krycích pletív predovšetkým v zárodku plodiny a v počiatočných korienkoch.

Listové hnojenie rastlín vodorozpustnými hnojivami je ďalším spôsobom použitia hnojív Novofert. Aplikovaním hnojiva na vrchnú časť listov prenikajú mikroelementy priamo do tkanív rastliny a zúčastňujú sa na biochemických procesoch metabolizmu rastliny. Takýto spôsob aplikácie sa výrazne zvyšuje využitie mikroelementov, potrebných pri vytváraní zásob nevyhnutných pri tvorbe reprodukčných orgánov. Hnojenie vodorozpustným hnojivom NOVOFERT pri mimokoreňovom hnojení výrazne vplýva na úrodnosť a množstvo produkcie poľnohospodárskych plodín, ale aj k obohateniu ich semien mikroelementmi a prispieva tak tiež k získaniu plnohodnotného osiva.

Mimokoreňové hnojenie a ošetrovanie semien ešte pred výsevom vodorozpustným hnojivom NOVOFERT 13-40-13 sú dva najefektívnejší a najekonomickejšie spôsoby využitia hnojív s mikroelementmi. Znižujú celkovú spotrebu hnojív a zvyšuje sa koeficient ich využitia.  Zabezpečujú pre rastliny potrebné mikroelementy po celú dobu vegetácie. Toto hnojivo podporuje klíčenie semien aj s malou zásobou živín a najlepšie umožňuje rastlinám využívať mobilné formy makroprvkov z pôdy a minerálnych či organických hnojív.

Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

clear formZaslať