Prísun minerálnych látok oziminám počas jesene prispieva k správnemu rastu a rozvoju rastlín, nahromadeniu ochranných látok a tým zabezpečuje aj ich správne prezimovanie. Dodržiavanie všetkých technologických postupov v priebehu vegetácie dáva predpoklad vysokej úrody a rentability.

Jesenné obdobie rastu a vývoja ozimnej pšenice a jačmeňa je veľmi dôležité, pretože práve na jeseň sa zakladá vysoká potenciálna úrodnosť týchto plodín. Už od klíčenia semien sú rastliny ozimín zamerané na realizáciu svojej geneticky určenej úrodnosti. Pri vhodných podmienkach, už po 14-18 dňoch od vyklíčenia, začínajú rastliny odnožovať, t.j. vytvárajú sa bočné výhonky, odnožovacie kolienko a druhotné korene. Jesenné obdobie odnožovania sa končí s nástupom mínusových teplôt. Do začiatku tohto obdobia musia rastliny vyrásť do potrebných parametrov: mať pevný trs, ktorého súčasťou sú 2-3 bočné odnože jesenného odnožovania s dobre vyvinutými druhotnými koreňmi, nahromadiť potrebné množstvo plastických látok, sacharidov v odnožovacích kolienkach, absolvovať otuženie, ktoré umožní odolávať mínusovým teplotám v zimnom období.

Charakteristickou vlastnosťou ozimín je to, že vysoká produkcia sa zakladá už počas jesene pri optimálnom minerálnom hnojení, dostatočnej vlahe, svetle, teplote vzduchu a tak podobne.

 

Za posledné roky sú vegetačné podmienky pre oziminy na jeseň zložitejšie. Spozorovali sa prudké výkyvy teplôt, vyskytujú sa prízemné mrazy, ale aj iné nevhodné faktory, ktoré zhoršujú príjem živín koreňovým systémom, hlavne mikroelementov. Dochádza k deficitu stopových prvkov a tým k spomaľovaniu fyziologických procesov, rastu a vývoju rastlín. Keď je nedostatok stopových prvkov na rastlinách vizuálne spozorovateľný, je už neskoro, už došlo k strate potenciálnej úrody.

Mrazuvzdornosť ozimín je úzko prepojená s ich prípravou k prezimovaniu a prechodom na odpočinok. Zároveň sa v týchto plodinách zvyšuje obsah viazanej vody a zmenšuje sa obsah voľnej vody, zvyšuje sa obsah sacharidov, bielkovinového a nebielkovinového dusíka.

 

Počas rokov praktického aplikovania vodorozpustného listového hnojiva NOVOFERT NPK 13-40-13 sa potvrdila významná úloha mikroelementov vo zvýšení mrazuvzdornosti ozimín. Rastliny ošetrené vodorozpustným listovým hnojivom NOVOFERT NPK 13-40-13 sa intenzívnejšie vyvíjajú, zlepšuje sa ich odnožovanie, lepšie sa vyvíja aj ich koreňová sústava a zvyšuje sa aj obsah sacharidov v odnožovacích kolienkach. Zároveň takto dodané mikroelementy výrazne zlepšujú stav ozimín pri ich vstupe do zimného obdobia.  

 

Najlepším spôsobom ako zabezpečiť oziminám potrebné živiny je jesenná aplikácia listového hnojiva NOVOFERT NPK 13-40-13, ktoré obsahuje potrebné mikroelementy v optimálnom množstve.

Jeho jesenná aplikácia na pšenicu ozimnú a jačmeň zaisťuje:

·         rýchlejší príjem minerálnych látok do rastlinných buniek a zlepšenie metabolických procesov;

·         ďalšie hromadenie sacharidov v rastlinných bunkách (viac ako 25%);

·         lepšiu odolnosť plodín proti chladu a mrazu;

·         tvarovanie rastlín do rovnakej výšky, čo je dôležité pred nástupom zimy;

·         lepší vývoj koreňového systému, lepšia absorpcia minerálnych prvkov z pôdy a z dodaných minerálnych hnojív;

·         maximálnu úrodu, geneticky založenú v semenách plodiny.

Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

clear formZaslať