• Dusík (N) – prispieva k vysokej úrodnosti, podporuje procesy odnožovania, napomáha k rastu koreňového systému, k vytváraniu listovej plochy, zvyšuje fotosyntézu rastlín tvorbou chlorofylu.
  • Fosfor (P) – podnecuje rast a vývoj koreňového systému, podieľa sa pri nahromaďovaní základných látok a cukrov, reguluje výživu dusíkom, zvyšuje odolnosť proti zime, mrazu a rezistenciu proti chorobám. Zlepšuje odnožovanie rastlín.
  • Draslík (K) – je prvkom určujúcim osmotický potenciál buniek a tak reguluje výživu dusíkom a fosforom, zúčastňuje sa v syntéze bielkovinových látok a nahromaďovaní cukrov, zvyšuje odolnosť proti zime, ale aj odolnosť rastlín proti chorobám, vplýva na vývin koreňového systému a zlepšuje odnožovanie.
  • Horčík (Mg) – je nenahraditeľný v procese fotosyntézy, pretože je zabudovaný v jadre molekuly chlorofylu, zvlášť dôležitá je jeho účasť pri aktivácii fosforylačných procesov, udržuje vodu v bunkách a má vplyv na správny presun energie. Podporuje dýchanie rastlín. Úroda zrna sa zvyšuje vplyvom hnojenia horčíkom viac ako úroda slamy.
  • Síra (S) – asimilácia dusíka a síry v rastline je veľmi dobre koordinovaná a deficit jedného prvku potláča metabolické funkcie druhého a naopak.
  • Bór (B) – zúčastňuje sa na fotosyntéze a dýchaní rastlín, premene a transporte sacharidov, podporuje osmotický tlak, zvyšuje aktivitu enzýmov, zlepšuje vývoj tkanív koreňového systému a vegetatívnych orgánov.
  • Mangán (Mn) – obilné kultúry ho potrebujú pri formovaní vysokej produkcie, hlavne pri intenzívnych odrodách. Zlepšuje odolnosť rastlín voči stresu, reguluje využívanie nitrátového a amónneho dusíka v rastlinách, podporuje procesy fotosyntézy, ovplyvňuje tvorbu rastových hormónov, zúčastňuje sa na tvorbe sacharidov a taktiež zlepšuje odolnosť rastlín proti mrazu a chladu.
  • Zinok (Zn) – významne ovplyvňuje hladinu RNA a obsah ribozómov v bunkách. Podporuje tvorbu koreňového systému počas prudkých teplotných výkyvov. Zlepšuje odolnosť rastlín proti teplu, suchu a mrazu, podieľa sa na dýchaní rastlín.
  • Meď (Cu) – podieľa sa pri tvorbe lignínu, ktorý je súčasťou bunkových stien, zúčastňuje sa na výmene dusíka, zlepšuje priebeh fotosyntézy, zlepšuje odolnosť rastlín nielen proti plesňovým, ale aj bakteriálnym ochoreniam.
  • Železo (Fe) – vplýva na proces odnožovania, zaisťuje syntézu chlorofylu, zúčastňuje sa na vytváraní enzýmov, ktoré zvyšujú výmenu.
  • Molybdén (Mo) – zabezpečuje priebeh procesov fotosyntézy pri nízkych teplotách vzduchu a slabo slnečnom žiarení, zúčastňuje sa na výmene dusíka, fosforu a sacharidov.
Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

clear formZaslať